2011

48-ma Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Kraków, 6.05.2012 r.)

Udział wzięło 9 członków Koła – Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni.