2012

49-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Kraków, 12.05.2012 r.)

Udział wzięło 9 członków Koła – Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni.

  • „Wpływ technologii FSP na własności i mikrostrukturę odlewniczych stopów aluminium” – Magdalena Dziadosz, Mateusz Małyszko – I miejsce w podsekcji Inżynieria Powierzchnia w Sekcji Metaloznawstwa