2013

 1. XVIII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego (Kąśna Dolna – Bartkowa)

Wygłoszenie sprawozdania z realizacji Grantu Rektorskiego.

 

 1. 50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Kraków, 9.05.2013 r.)

Udział wzięło 11 członków Koła – wygłoszenie 6 referatów w Sekcji Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni oraz 3 referaty w sekcji Inżynierii Spajania.

 • „Utylitarne powłoki ochronne osadzane na materiały konstrukcyjne – Monika Wojtyra
 • „Regeneracyjne powłoki inconelowe napawane na elementy stalowe” – Ewelina Tomf
 • „Mikrostruktura i właściwości stali stosowanej w przemyśle energetycznym” – Aleksandra Wójcik
 • „Własności wytrzymałościowe i mikrostruktura odlewniczego stopu aluminium AK9 po procesie FSP” – Magdalena Dziadosz, Mateusz Małyszko
 • „Wpływ orientacji podłoża na strukturę i własności cienkich warstw perowskitu LaCaCoO3 otrzymanych techniką ablacji laserowej” – Łukasz Zając
 • „Morfologia i mikrostruktura warstwy azotku tytanu nanoszonego na podłoże poliuretanowe metodą PLD” – Agnieszka Chojnacka
 • „Analiza wad spawalniczych w procesie wytwarzania dźwignie zmiany biegów” – Aleksandra Łapaj, Monika Liszka
 • „Wpływ czasu starzenia naturalnego na twardość połączenia aluminium wykonanego metodą FSW” – Adam Mirocha
 • „Charakterystyka mikrostruktury złączy różnoimiennych stopów aluminium wykonanych metodą FSW” – Łukasz Rakoczy