2014

 1. XIX Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego (Dębno-Bartkowa, 17-19.10.2014 r.)

Udział wzięło 3 członków Koła. Na konferencji wygłoszone zostało sprawozdanie z realizacji Grantów Rektorskich oraz wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań.

 

 1. XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie” (Częstochowa, 29.05.2014 r.)

Każdy z referatów został opublikowany w materiałach konferencyjnych.

 • „Charakterystyka złączy FSW stopów aluminium 5083 i 7075” – Łukasz Rakoczy – I miejsce
 • „Mikrostruktura i właściwości napoin stellitowych nakładanych na powierzchnie urządzeń energetycznych” – Olaf Czyż

 

 1. 51-sza Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Kraków, 9.05.2014 r.)

Udział wzięło 6 członków Koła – wygłoszenie 4 referatów w Sekcji Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni oraz 1 referat w sekcji Inżynierii Spajania:

 • „Cienkie warstwy wysokotemperaturowego nadprzewodnika YBCO na podłożach tlenkowych uzyskane techniką ablacji laserowej” – Agnieszka Lipińska – I miejsce, wyróżnienie PTM iwyróżnienie PTMi
 • „Wpływ parametrów zgrzewania na mikrostrukturę i własności złączy FSW różnoimiennych stopów aluminium” – Łukasz Rakoczy – wyróżnienie Mostostal
 • „Mikrostruktura i właściwości napoin stellitowych nakładanych na stal żarowytrzymałą” – Olaf Czyż
 • „Wpływ obróbki cieplnej na zwiększenie żywotności noży tnących rotacyjnych kosiarek bębnowych” – Magdalena Dziadosz, Mateusz Małyszko
 • „Ilościowy opis mikrostruktury żeliwa ADI” – Monika Liszka

 

 1. II Ogólnopolska Konferencja Studentów Fizyki Medycznej „Fizyka dla medyka” (Kraków, 27.04.2014 r.)

Wygłoszenie referatu pt. „Wykorzystanie obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w porównaniu skuteczności preparatów stomatologicznych znoszących nadwrażliwość zębów” (praca realizowana we współpracy z Kołem Naukowym przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją CMUJ w Krakowie) – I miejsce w konkursie na najlepszy referat