2015

Siódmego maja odbyła się 52 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego. Nasze koło czynnie uczestniczyło w konferencji, przedstawiając referaty w dwóch sekcjach: Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni oraz Spajania.

Przygotowano 23 referaty, które prezentowało 27 osób. Wygłoszone  przez nas referaty wzbudziły zainteresowanie komisji, co zaowocowało wyróżnieniami oraz nagrodami:

W sekcji Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni laureatami zostali

Katarzyna Klimek – I miejsce – przedstawiając referat „Niszczenie korozyjne austenitycznych stali odpornych na korozję w środowiskach kwasów”,

Magdalena Dziadosz i Mateusz Małyszko – I miejsce – prezentując referat Z powszechności w nowoczesność, czyli co robi azotek tytanu na nożu”,

Agnieszka Świerkot – II miejsce,

Martyna Słowikowska – III miejsce.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Katarzyna Klimek – wyróżnienie firmy STACO

Sabina Bartoszek i Eliza Juzaszek – wyróżnienie Fabryki Kotłów SEFACO

Kamil Nawojowski – wyróżnienie firmy CHEMAR ARMATURA

Martyna Słowikowska– wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mikroskopii

Marta Kilanc i Katarzyna Kowalczyk – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mikroskopii

Agnieszka Świerkot – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Monika Liszka i Klaudia Kraj – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

 

W sekcji spajania laureatem został Łukasz Rakoczy – II miejsce

Wyróżnienia otrzymali:

Bartłomiej Kotek – wyróżnienie firmy Mostostal

Bartłomiej Kotek – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

Olaf Czyż – wyróżnienie firmy Chemoservis Dwory

Gratulujemy laureatom oraz zdobywcom wyróżnień. Miejmy nadzieję, że za rok również Konferencja Studenckich Kół Naukowych będzie się cieszyć tak dużą popularnością jak w tym roku.

 

Juzaszek Eliza